R _

علت تولید باد سرد سشوار

علت تولید باد سرد سشوار و گرم نشدن باد سشوار چیست؟

ارسال شده از زود کمک   1400/10/07-12:13

پـاسـخهــا

Message User Image
زود کمک

گرمای ایجاد شده از سشوار به دلیل عبور جریان هوا از یک سیم داغ(المنت) با مقاومت بالا است. بنابراین در صورتی که سشوار باد گرم تولید نمی کند احتمالا اشکال در المنت سشوار است. المنت یک رشته سیم درون سشوار است که تحمل جریان الکتریکی بالا را دارد و گرمای باد سشوار را ایجاد می کنند. یکی دیگر از دلایل تولید باد سرد سشوار، ایراد در فن سشوار است. فن مسئول گردش هوا در سشوار است و دارای پروانه هایی می باشد که بعد از استفاده طولانی مدت هرز شده و باید تعویض شوند.

با توجه به ایرادات احتمالی سشوار باید در یک مرکز تعمیراتی معتبر و توسط تکنسین بررسی شود.

 

1400/10/07-12:15