علت شارژ نشدن دسته های بازی کنسول چه می تواند باشد؟


پاسخ ها

دلایل اصلی شارژ نشدن دسته های کنسول :

•     ایراد در باتری دسته
•     ایراد در سوکت شارژ
•     ایراد در فلت و آیسی شارژ 

در صورتی که با مشکل شارژ نشدن دسته کنسول مواجه شدید، به عنوان نخستین راه حل می توانید دسته کنسول را ریست کنید.

زود کمک

1400-11-14 12:24:10

پاسخ خود را بنویسید