علت قبول نکردن دیسک و پس دادن آن به بیرون توسط کنسول چیست؟


پاسخ ها

اگر کنسول ایکس باکس(xbox) و یا پلی استیشن(PS) شما دیسکی را قبول نمی کند دو حالت ممکن است اتفاق افتاده باشد که یکی مشکل نرم افزاری و دیگری مشکل سخت افزاری بوده که مشخصا روش های مختلفی برای برطرف کردن آنها وجود دارد. اما در اکثر موارد مشکل در مکانیک کنسول بازی است.

زود کمک

1400-11-14 10:25:51

پاسخ خود را بنویسید