علت از کار افتادن و کار نکردن فن لپ تاپ چیست؟


پاسخ ها

از دلایل روشن نشدن و کار نکردن فن لپ تاپ میتوان به :

  • جایگیری نامناسب لپ تاپ
  • کثیف شدن و انباشته شدن گرد غبار بر روی فن لپ تاپ
  • وجود نقص و یا خراب شدن مادر برد لپ تاپ
  • میزان شارژ کم باتری یا ضعیف شدن باتری
  • خراب شدن خود فن لپ تاپ

در صورت روشن نشدن فن لپ تاپ یا از کار افتادن آن، بهترین کار این است که لپ تاپ را سریعاً خاموش کنید و جهت بررسی و رفع مشکل فن لپ تاپ به یک تکنسین متخصص مراجعه کنید.

زود کمک

1400-12-03 13:16:25

پاسخ خود را بنویسید