آیا امکان ارتقاء هارد برای کنسول PS4 وجود دارد؟


پاسخ ها

بله، امکان ارتقاء هارد کنسول پی اس فور وجود دارد و از 500 تا 1ترابایت ارتقاء پیدا می کند و در حال حاضر بیشتر از این حجم، امکان ارتقاء وجود ندارد.

زود کمک

1400-11-13 15:51:40

پاسخ خود را بنویسید