R _

تعمیر دستگاه پول شمار آبخورده

دستگاه پول شمار دچار آبخوردگی شده، آیا قابل تعمیر است؟

ارسال شده از زود کمک   1400/10/22-15:34

پـاسـخهــا

Message User Image
زود کمک

 دستگاه پول شمار باید در یک مرکز تعمیراتی معتبر و توسط تکنسین بررسی شود تا میزان آسیب دیدگی دستگاه پول شمار در اثر آبخوردگی مشخص شود. بدون مراجعه حضوری میتوانید تنها با ثبت درخواست در زودکمک، جهت تعمیر دستگاه پول شمار خود اقدام نمایید.

1400/10/22-15:48