علت برفکی شدن تصویر مانیتور چیست؟


پاسخ ها

مشکل برفکی شدن تصویر مانیتور، در بیشتر موارد مربوط به خرابی کارت گرافیک است. البته دلایل دیگری هم مانند :

  • خرابی چیپ
  • ضربه خوردن مانیتور

وجود دارد. توصیه می شود، مراحل بررسی و تعمیر مانیتور را به کارشناسان حوزه تعمیر مانیتور بسپارید.

زود کمک

1401-01-08 16:10:32

پاسخ خود را بنویسید