R _

آیا تعمیرکار سیار زودکمک، لپ تاپ را با خود به تعمیرگاه خواهد برد؟

آیا تعمیرکار سیار زودکمک، پس از تحویل گرفتن لپ تاپ آن را با خود به تعمیرگاه خواهد برد؟

ارسال شده از زود کمک   1400/09/24-11:20

پـاسـخهــا

Message User Image
زود کمک

تعمیرکار سیار زودکمک، پس از یک بررسی اولیه، به شما اعلام می کند که دستگاه قابل ترمیم است یا نیاز به بررسی تخصصی تر دارد. اگر مشکل دستگاه با اقدامات ساده برطرف نشود، تعمیرکار آن را به تعمیرگاه می برد تا در آنجا با استفاده از تجهیزات پیشرفته تر، بررسی شده و ترمیم گردد.

1400/09/24-11:23