آیا CPU گوشی، قابل تعمیر و یا تعویض است؟


پاسخ ها

خراب شدن و آسیب دیدن CPU موبایل معمولا بر اثر استفاده نادرست کاربر از گوشی اتفاق می افتد. 

 علائم خرابی سی پی یو موبایل : 
•     هنگ کردن موبایل
•     خاموش و روشن شدن پی در پی موبایل
•     کندی بیش از حد موبایل
•     روشن نشدن کلی موبایل

برای تعمیر سی پی یو گوشی، باید ابتدا CPU گوشی در یک مرکز تعمیراتی معتبر و توسط تکنسین بررسی شود. در بررسی های اولیه مشخص می شود که CPU گوشی چه مقدار آسیب دیده و به تعمیر و یا تعویض نیاز دارد. 

زود کمک

1400-11-03 13:27:22

پاسخ خود را بنویسید