علت کار نکردن دستگاه کاغذ خرد کن با وجود روشن بودن، چه میتواند باشد؟


پاسخ ها

دستگاه کاغذ خردکن هم مانند دیگر ماشین های اداری دارای قطعاتی است که هرکدام وظایف جداگانه و حساسی دارند. در صورتی که هر کدام از این قطعات دچار خرابی شوند دستگاه کاغذ خرد کن نمی تواند به درستی کار کند.

 بررسی دلایل اصلی کار نکردن کاغذ خردکن :

1) اصلی ترین مشکل کار نکردن کاغذ خرد کن مربوط به درایو و گیربکس است.

2) سطل زباله پر شده و ارور می دهد. ارور پر بودن سطل زباله را می توان با چک کردن سنسور سطل برطرف کرد.

3) بیش از حد کاغذ گذاشتن درون دستگاه، باعث می شود به دستگاه فشار وارد شود و چرخ دنده های دستگاه توان کافی برای خرد کردن نداشته باشند که در نهایت منجر به از کار افتادن چرخ دنده ها میشود.

 

زود کمک

1400-10-23 09:54:41

پاسخ خود را بنویسید