R _

علت خاموش و روشن نشدن تلفن

علت خاموش شدن تلفن ثابت و روشن نشدن آن چه می تواند باشد؟

ارسال شده از زود کمک   1400/10/15-11:48

پـاسـخهــا

Message User Image
زود کمک

احتمال دارد خرابی در ناحیه ی کابل برق یا متصل نبودن تلفن به پریز برق باشد که سبب خاموش شدن تلفن می شود. پس در اولین قدم کابلها را چک کنید تا مطمئن شوید مشکلی در آنها وجود ندارد. در مواردی هم پیش می آید که خاموش شدن تلفن به دلیل قطعی سوکت سر سیم آن است. پس بهتر است از یک سیم سوکتدار دیگر استفاده کنید تا مطمئن شوید مشکل از سوکت نباشد.

1400/10/15-12:04