آیا کنسول ایکس باکس وان اس را می شود کپی خور کرد؟


پاسخ ها

کپی خور کردن در واقع نصب و اجرای بازی ها بدون اتصال کنسول به اینترنت و از طریق یک اکانت هک شده است. موضوع کپی خور کردن امروزه به خاطر هزینه های بالای این کنسول ها به خصوص در ایران بیشتر رایج شده است و ایکس باکس وان اس نیز همانند سایر کنسول های بازی امکان کپی خور شدن را دارد.

زود کمک

1400-11-13 11:24:46

پاسخ خود را بنویسید