آیا تمام کارتریج ها قابلیت شارژ شدن را دارند؟


پاسخ ها

کارتریج ها جزء مواد مصرفی تمامی پرینترها و یکی از اصلی ترین اجزاء آن ها محسوب می شوند. کارتریج ها با توجه به نوع دستگاه پرینتر در دو دسته ی کارتریج لیزری و کارتریج جوهری دسته بندی می شوند. کارتریج دارای یک ظرفیت پرینت می باشد و بعد از مدتی استفاده، تونر یا جوهر آن ها تمام می شود. کارتریج ها قابلیت چند بار شارژ کردن را دارند اما کارتریج هایی که میزان فشار کاری بر روی آن ها بالا است و در هنگام پرینت گرفتن از کاغذهای بی کیفیت استفاده می شود. خیلی زود خراب می شوند و برای شارژ شدن باید حتما کارتریج، تعمیر یا تعویض شود.

 

زود کمک

1400-10-26 11:16:31

پاسخ خود را بنویسید