چرا بعد از تعویض کلید هوم در گوشی های آیفون، خاصیت اثر انگشت آیفون از کار افتاد؟


پاسخ ها

دو دلیل اصلی اختلال در عملکرد دکمه هوم آیفون مشکلات سخت افزاری و مشکلات نرم افزاری است. هر گونه خرابی دکمه هوم که منجر به تعویض دکمه هوم آیفون شود، قابلیت Touch ID دکمه هوم را از کار خواهد انداخت. نکته ی قابل توجه در مورد تعمیرات سخت افزاری دکمه هوم این است که پس از تعویض دکمه هوم آیفون، این دکمه تنها کلیک می کند و نباید به قفل گشایی گوشی با استفاده از لمس دکمه هوم امیدی داشت.

زود کمک

1400-10-28 14:33:55

پاسخ خود را بنویسید