R _

سرویس کردن کیس

سرویس کردن کیس، شامل چه مواردی میشود؟

ارسال شده از زود کمک   1400/10/20-11:02

پـاسـخهــا

Message User Image
زود کمک

تمیز کردن کامپیوتر و قسمت های مختلف آن کار راحتی نمی باشد اما باعث می شود که از پراکنده شدن جرم ها جلوگیری کنیم. داخل کامپیوتر بیش از آنچه که شما فکر کنید، دچار آلودگی می شود و این گرد و غبار در درون آن باقی می مانند و باعث می شوند که فن های کامپیوتر به خوبی کار نکنند.

قسمتهای مختلف یک کیس که باید تمیز و سرویس شوند، عبارتند از  :
1)پاور کامپیوتر 
2)فن CPU 
3)تعویض خمیر سیلیکون CPU 
4)تمیز نمودن کارت اجزای کارت گرافیک

1400/10/20-11:16