تنظیمات اسپلیت بهم خورده است، برای رفع مشکل چه باید کرد؟


پاسخ ها

در صورت بهم ریختن تنظیمات کولر گازی، شما می‌توانید اسپلیت را مانند هر وسیله‌ی دیگری ریست کرده و مجدد راه اندازی کنید و برای نحوه ریست کردن باید به دفترچه راهنمای کولر گازی مراجعه کنید. اگر ریموت کنترل کولر گازی درست کار نمی کند و یا در اجرای تنظیمات و عملکردهای کولر گازی دچار اختلال می شود، یکی از راه حل های رفع مشکل، ریست کنترل کولر گازی است.

زود کمک

1400-11-27 11:10:48

پاسخ خود را بنویسید