با شکستن جک هدفون در گوشی، آیا قابل تعمیر است؟


پاسخ ها

بله، امکان تعمیر و خارج کردن جک هدفون شکسته از گوشی وجود دارد. متأسفانه جک هدفون‌ها برای اتصال و جدا کردن مداوم، به حد کافی قوی ساخته نشده اند. اگر جک هدفون‌ بشکند و در سوکت گوشی گیر کند، دیگر نمی‌توانید هدفون‌تان را به دستگاه متصل کنید و باید قبل از هر چیزی این قطعه شکسته را از گوشی خارج کنید.

 

زود کمک

1400-11-04 12:52:30

پاسخ خود را بنویسید