R _

علت خاموش شدن اپیلیدی

علت خاموش شدن اپیلیدی چه می تواند باشد؟

ارسال شده از زود کمک   1400/10/11-12:15

پـاسـخهــا

Message User Image
زود کمک

اگر اپیلیدی به برق وصل است و توانایی کار کردن با شارژ را ندارد، ممکن است اتصال به سوکت شارژ آن خراب شده باشد و برق به درستی به موتور نرسد. اما اگر اپیلیدی را به برق متصل کرده اید، و پریز برق سالم بوده و سوکت شارژ اپیلیدی نیز مشکلی ندارد، اما هنوز اپیلیدی روشن نمی‌شود، باید دلیل روشن نشدن اپیلیدی را در قطعه داخلی یعنی موتور اپیلیدی دانست. اگر موتور اپیلیدی خراب و یا سوخته باشد اپیلیدی نیز روشن و کار نخواهد کرد.

با توجه به اینکه دلایل مختلفی که باعث روشن نشدن اپیلیدی می شود که تشخیص آن آسان نیست. اپیلیدی باید در یک مرکز تعمیراتی معتبر و توسط تکنسین بررسی شود.

1400/10/11-12:46