R _

برق خوردگی تلفن ثابت

تلفن ثابت اشتباها به پریز برق وصل شده، و دچار برق خوردگی شده. آیا قابل تعمیر است؟

ارسال شده از زود کمک   1400/10/15-14:55

پـاسـخهــا

Message User Image
زود کمک

مشکل برق خوردگی تلفن از جمله مشکلات رایج در تلفن ها است. عموما پریز های برق و تلفن در کنار هم تعبیه می شوند. همین امر باعث می شود که درهنگام زدن تلفن به پریز تلفن ثابت، دچار اشتباه شده و آن را به پریز برق وصل کنیم. برای تعمیر تلفن برق خورده، باید تلفن را باز کرده و بررسی شود تا میزان آسیب دیدگی به برد و قطعات دیگر تلفن مشخص شود.

1400/10/15-15:08