گرد و خاک به داخل صفحه نمایش تلویزیون نفوذ کرده است، آیا راه حلی برای رفع مشکل وجود دارد؟


پاسخ ها

برای رفع مشکل نفوذ گرد و خاک به صفحه نمایش و پنل تلویزیون، باید پنل سرویس یا تعویض شود. دقت داشته باشید برای تمیز کردن تلویزیون نباید از دستمال‌های زبر که به صفحه نمایش آسیب می‌رسانند و یا آب و مواد شوینده استفاده شود.

 

زود کمک

1400-11-07 09:23:22

پاسخ خود را بنویسید