ماشین ظرفشویی اتصالی کرده است، چه باید کرد؟


پاسخ ها

دلایل برق داشتن و اتصالی کردن ماشین ظرفشویی :

1) خراب شدن هیتر ماشین ظرفشویی 
2) نشتی در ماشین ظرفشویی
3) خراب شدن سیم کشی ماشین ظرفشویی
4) خراب شدن موتور ماشین ظرفشویی 
5) خراب شدن پریز برق
6) خراب شدن دوشاخه ماشین ظرفشویی
7) اتصالی پیدا کردن سیم پیچی داخلی ماشین ظرفشویی

و در نهایت برای رفع مشکل، ماشین ظرفشویی باید توسط تکنسین بررسی شود.

زود کمک

1400-11-23 15:45:57

پاسخ خود را بنویسید