در اثر نوسان برق، کنسول بازی خاموش شده. آیا کنسول قابل تعمیر است؟


پاسخ ها

جریان برقی که به منزل یا محل کار شما می‌رسد، ثابت نیست. نوسانات کوچک برق معمولاً برای هیچ وسیله‌ای دردسر ایجاد نمی‌کند اما ولتاژ بیش از حد بالا یا پایین، مشکل‌ساز است. حداقل آسیبی که به کنسول ها در اثر نوسانات برق می رسد آسیب به هارد است. اما در هر صورت کنسول بازی باید توسط تکنسین بررسی شود. بهترین راه حل برای کاهش میزان آسیب دیدگی کنسول در اثر نوسانات برق استفاده از محافظ برق است.

زود کمک

1400-11-17 09:27:10

پاسخ خود را بنویسید