دسته بازی کنسول خود به خود خاموش شده و روشن نمی شود، علت چیست؟


پاسخ ها

بررسی دلایل احتمالی خاموش شدن ناگهانی دسته کنسول :
1) مشکل از سوکت شارژ
2) مشکل از باتری
3) مشکل از فلت یا آیسی شارژ
4) مشکل از چیپ اصلی دسته

بهترین راهکار برای رفع مشکل خاموش شدن ناگهانی دسته کنسول، بررسی دسته توسط یک تکنسین است.

زود کمک

1400-11-14 13:19:40

پاسخ خود را بنویسید