دوربین در حین عکس برداری خاموش می شود، علت چیست؟


پاسخ ها

دلایل عمده و اصلی خاموش شدن دوربین :
1) کثیف شدن اتصالات باتری
2) جاگیری نامناسب باتری
3) خراب شدن باتری
4) شارژ نداشتن دوربین
5) خرابی اجزاء و قطعات داخلی دوربین
6) خرابی برد دوربین. برد دوربین یکی از مهمترین اجزای دوربین می باشد. توسط این قطعه، انرژی مورد نیاز برای روشن شدن و کار کردن دوربین به قسمت های مربوطه ارسال می شود.

زود کمک

1400-11-12 15:37:36

پاسخ خود را بنویسید