لنز دوربین گیر کرده است، برای رفع مشکل چه باید کرد؟


پاسخ ها

روش های رفع مشکل باز نشدن لنز دوربین :
1) بررسی باتری :
اگر باتری به درستی در دوربین قرار نگرفته باشد، شاهد گیر کردن لنز در دوربین خواهیم بود.

2) تمیز کردن لنز :
یکی از اقداماتی که در هنگام گیر کردن لنز دوربین توصیه می شود، تمیز کردن لنز دوربین است. تمام منافذ و فضای اطراف لنز با اسپری هوا تمیز می شوند.

3) فشار دادن لنز :
آخرین روش موثر برای رفع مشکل باز نشدن لنز دوربین، فشار دادن لنز است. با یک دست دوربین را نگه دارید و با دست دیگر لنز را گرفته و به آرامی بچرخانید اگر صدایی کلیک مانند شنیدید، یعنی لنز به درستی جا افتاده و مشکل رفع شده است.

زود کمک

1400-11-11 16:58:02

پاسخ خود را بنویسید