علت شارژ نشدن باتری دوربین در چیست؟


پاسخ ها

مشکل شارژ نشدن باطری دوربین در بیشتر مواقع از خود باطری است و گاها خود دوربین نیز مشکل دارد. در این وضعیت باید آداپتور و باطری بررسی شود.

زود کمک

1400-11-12 12:11:56

پاسخ خود را بنویسید