در حین فیلم برداری دستگاه خاموش شده، آیا ایراد از باتری دوربین فیلم برداری است؟


پاسخ ها

یکی از اصلی ترین دلایل خاموش شدن ناگهانی دوربین فیلم برداری، خالی شدن شارژ باتری می باشد. اگر پس از شارژ کردن باتری دوربین اقدام به روشن کردن آن نموده اید اما روشن نمی شود، در این صورت احتمال خراب شدن باتری وجود دارد. برای اطمینان از این موضوع بهتر است دوربین را با باتری دیگری روشن کنید. 

دلایل احتمالی خاموش شدن ناگهانی دوربین فیلم برداری :
1) خراب شدن برد
2) خراب شدن منبع تغذیه

زود کمک

1400-11-12 16:53:54

پاسخ خود را بنویسید