علت خرابی AUX در دی وی دی پلیر ها چیست؟


پاسخ ها

اگر ارتباط شما با دی وی دی پلیر پس از مدت کوتاهی استفاده با اتصال AUX متوقف میشود. به احتمال بسیار زیاد در سوکت یا آیسی صدا مشکل وجود دارد.

زود کمک

1400-11-10 16:01:01

پاسخ خود را بنویسید