آیا امکان پریدن سیستم عامل اندروید از روی گوشی وجود دارد؟


پاسخ ها

بله. امکان دارد سیستم عامل اندروید از روی گوشی بپرد. و در صورت پریدن سیستم عامل اندروید، جهت رفع مشکل بالا نیامدن اندروید گوشی باید اقدام به فلش کردن گوشی کرد.

زود کمک

1400-11-02 09:47:37

پاسخ خود را بنویسید