علت وصل نشدن پرینتر به سیستم رایانه چیست؟


پاسخ ها

یکی از قابلیت های مهم پرینترها، امکان اتصال آن ها به سیستم رایانه ها است. اما به دلایلی، خصوصا به دلیل اختلالات نرم افزاری، برخی از کاربران با مشکل وصل نشدن پرینتر به رایانه مواجه می شوند. گاهی مواقع وصل نشدن پرینتر به رایانه به برخی ایرادهای سخت افزاری مربوط می شود. در درجه اول باید اتصالات و کابل هایی بررسی کرد که از پرینتر به رایانه متصل است. باید از صحت و سلامت کابل ها و اتصالات مطمئن شد. اگر دلایل سخت افزاری دلیل عدم اتصال پرینتر به رایانه نباشد، باید به سراغ اختلالات نرم افزاری رفت. ایراد هایی مانند نصب نبودن صحیح درایورها ( خصوصا درایور پرینتر)، به هم خوردن تنظیمات سیستم رایانه و پرینتر و مواردی مشابه این مشکلات، می تواند دلیل وصل نشدن پرینتر به سیستم محسوب شوند.

زود کمک

1400-10-27 11:11:06

پاسخ خود را بنویسید