علت روشن نشدن اسپلیت در چیست؟


پاسخ ها

مشکل روشن نشدن اسپلیت هنگامی ایجاد می شود که اتصالات کابل برق سالم هستند و برق هم به خوبی در اسپلیت در جریان است. با این حال اسپلیت روشن نمی شود و نمی توانید از آن استفاده کنید. روشن نشدن اسپلیت دلایل مختلفی دارد که عبارت اند از :

1) آلودگی فیلتر یکی از عواملی است که مانع از روشن شدن اسپلیت می شود.

2) گاهی به دلیل اینکه سیستم تهویه اسپلیت به طرز صحیح کار نمی کند دستگاه روشن نمی شود.

3) خراب شدن ترموستات تاثیر گذار بوده و مانع از روشن شدن اسپلیت خواهد شد.

4) خراب شدن کمپرسور یا کندانسور اسپلیت

5) خراب شدن یا از کار افتادن برد اسپلیت

6) خراب شدن یا از کار افتادن فن اسپلیت

7) سیم کشی اشتباه در اسپلیت

زود کمک

1400-11-25 09:46:15

پاسخ خود را بنویسید