دلیل تار شدن عکس دوربین های عکاسی در چیست؟


پاسخ ها

دلایل تار شدن عکس‌ها در دوربین : 

1) تار شدن عکس ناشی از لرزش دوربین و حرکت سوژه‌ هنگام ثبت عکس است.
2) تار شدن عکس ناشی از عدم فوکوس دوربین است. 
3) کثیف بودن لنز، یکی از دیگر دلایل تار شدن عکس دوربین است.
4) آخرین دلیل تاری عکس، اختلالات لنز است. به بیان ساده‌تر تصویر شما به خاطر واضح نبودن لنز تار می‌شود.

زود کمک

1400-11-11 16:25:28

پاسخ خود را بنویسید