علت صدا دادن مانیتور چیست؟


پاسخ ها

دلیل اصلی برای به وجود آمدن مشکل صدا و وز وز کردن مانیتور اشکال در “Back Light” و یا همان نور پس زمینه است. البته احتمال دارد مشکل صدا دادن مانیتور از صدای برد هم باشد.

زود کمک

1400-11-09 11:58:47

پاسخ خود را بنویسید