علت داغ شدن بیش از حد لپ تاپ چیست؟


پاسخ ها

داغ شدن بیش از حد لپ تاپ در هنگام کار های سنگین نظیر بازی کردن و ... امری طبیعی است، اما در بعضی از مواقع داغ شدن لپ تاپ و بالا رفتن دما دلایلی دارد که عبارت اند از :

  • تهویه ضعیف
  • گرفتکی مجرای هوا و فن 
  • خراب شدن یا ضعیف شدن فن لپ تاپ و یا خشک شدن خمیر سیلیکون فن (رسانای گرما )
  • ویروسی شدن لپ تاپ

اولین کاری که برای رفع مشکل داغ شدن بیش از حد لپ تاپ باید انجام دهید، سرویس کردن فن است.

زود کمک

1400-12-01 15:41:12

پاسخ خود را بنویسید