علت اینکه کانال یابی در گیرنده های دیجیتال انجام نمی شود، چه میتواند باشد؟


پاسخ ها

تلویزیون هایی که از سال ۲۰۰۹ به بعد وارد بازار شده اند قابلیت دریافت کانال های دیجیتال را بدون نیاز به گیرنده دیجیتال دارند. اولین مرحله این است که از سال تولید تلویزیون خود اطمینان حاصل کنید. بعضی از مواقع ممکن است که دستگاه شما هم قدرت سیگنال و هم کیفیت سیگنال خوبی داشته باشد ولی نتواند کانالی را اسکن کند که علت آن خراب شدن تیونر گیرنده دیجیتال است.

زود کمک

1400-11-27 15:22:52

پاسخ خود را بنویسید