علت متورم شدن پشت گوشی موبایل چیست؟


پاسخ ها

 باد کردن باتری گوشی یکی از دلایل اصلی متورم شدن پشت گوشی موبایل است. دلایل مختلفی می‌تواند منجر به باد کردن یا ورم کردن باتری گوشی شوند. اما دلیل اصلی تورم و باد کردن باتری گوشی های موبایل مربوط به استفاده غلط و نادرست و توجه نکردن به مسائل ویژه از سوی کاربران می‌شود. زمانی که باتری موبایل متورم شود و شدت تورم در آن زیاد باشد، شما تقریبا با یک بمب کوچک رو به رو خواهید بود که هر لحظه امکان آتش گرفتن آن وجود دارد. بنابراین جهت تعویض باتری و تعمیر موبایل به یک مرکز تعمیراتی معتبر مراجعه کنید.

زود کمک

1400-12-15 16:19:34

پاسخ خود را بنویسید