علت آپدیت نشدن تلویزیون چیست؟


پاسخ ها

آپدیت تلویزیون به دو طریق امکان پذیر است که شامل :

  1. آپدیت از طریق اینترنت 
  2. آپدیت از طریق USB 

می شود. از دلایل آپدیت نشدن تلویزیون میتوان به :

  • ضعیف بودن اینترنت
  • اختلالات شبکه ای
  • مشکلات نرم افزاری تلویزیون
  • خراب شدن برد وای فای تلویزریون
  • و...

اشاره کرد. جهت رفع مشکل ابتدا تاریخ تلویزیون را به میلادی تبدیل کنید، در صورت رفع نشدن مشکل نیاز به بررسی تلویزیون توسط تکنسین تعمیر تلویزیون است.

زود کمک

1401-01-20 10:10:21

پاسخ خود را بنویسید