علت عکس نگرفتن دوربین های عکاسی در چیست؟


پاسخ ها

خرابی دوربین های عکاسی، نشانه‌ی عدم کارکرد یک بخش از سیستم مکانیکی یا الکترونیکی دوربین است. و معمولا عکس نگرفتن دوربین به دلیل قدیمی بودن لنز است و برای رفع مشکل نیاز به تعویض لنز دوربین است.

زود کمک

1400-11-11 11:47:40

پاسخ خود را بنویسید