علت پرش یا قطع و وصل شدن تصویر تلویزیون، چیست؟


پاسخ ها

عوامل اصلی و مؤثر بر پرش یا قطع و وصل شدن تصویر تلویزیون :
1) ایراد در پنل تلویزیون :
ضعیف شدن پنل و یا قطع اتصالات آن نیز می تواند یکی از عوامل تأثیرگذار پرش یا قطع و وصل شدن تصویر تلویزیون باشد.

2) خراب شدن بک لایت تلویزیون :
خرابی لامپ های تصویر، یکی از رایج ترین دلایل پرش تصویر تلویزیون است.

3) خراب شدن مین برد تلویزیون :
مین برد یکی از قطعاتی است که با تصویر تلویزیون و قطعاتی که باعث نمایش تصویر می شوند ارتباط تنگاتنگی دارد. اختلال در این قطعه، تأثیر نامطلوبی بر تصویر دارد و ممکن است یکی از دلایل پرش یا قطع و وصل شدن تصویر تلویزیون باشد.

4) خرابی برد پاور :
یکی از قسمت هایی که در تلویزیون نقش مهمی ایفا می کند برد پاور می باشد. این قطعه با تقسیم جریان الکتریکی بین قطعات مختلف، انرژی مورد نیاز را برای فعالیت آنها تأمین می کند.

زود کمک

1400-11-05 16:21:47

پاسخ خود را بنویسید