علت داغ شدن بیش از حد کنسول PS4 در چیست؟


پاسخ ها

علت اصلی داغ شدن بیش از حد کنسول PS4 به دلیل خرابی در فن کنسول است. اگر متوجه شدید که فن یا همان خنک‌کننده کنسول صدای بلندی تولید می‌کند یا برعکس صدایی از آن نمی‌آید، از کار افتاده و مشکل پیدا کرده است.

رفع مشکل داغ شدن بیش از حد کنسول PS4 :
کنسول را خاموش کنید، سپس اجازه دهید کنسول خنک شود و دمای آن به حالت طبیعی بر گردد. مجدد کنسول را روشن کنید. چنانچه با راه‌حل‌ ارائه شده، کنسول باز هم به صورت بیش از حد داغ شد، باید کنسول را به یک متخصص تعمیر کنسول نشان دهید.

زود کمک

1400-11-13 14:46:58

پاسخ خود را بنویسید