علت صدای ویبره گوشی چیست؟


پاسخ ها

دلیل ویبره زدن بی دلیل گوشی می‌تواند متفاوت باشد که شامل :

  • تنظیم اعلانات برنامه‌ها
  • خراب شدن برخی از برنامه‌ها و کرش شدن آن‌ها
  • آسیب های سخت افزاری

 

زود کمک

1401-01-07 10:23:52

پاسخ خود را بنویسید