علت دوتایی نمایش دادن تصویر در تلویزیون، چیست؟


پاسخ ها

مشکلات مربوط به تصویر تلویزیون بسیار متعدد و متنوع هستند و دلایل مختلفی نیز دارند. 
 

دلایل دو تصویر شدن تلویزیون :

1) تغییر تنظیمات تلویزیون
2) ایراد از آنتن تلویزیون
3) خراب شدن ماتریس در صفحه
4) ایراد در مادربرد
5)ایراد در کنترلر پردازنده

در قدم اول برای رفع مشکل، آنتن و تنظیمات تلویزیون را بررسی کنید. در صورت برطرف نشدن مشکل، میتوانید با ثبت درخواست در زودکمک جهت تعمیر تلویزیون خود اقدام کنید.

زود کمک

1400-11-05 15:52:03

پاسخ خود را بنویسید