R _

علت کم شدن شدت باد سشوار

علت کم شدن قدرت و شدت باد سشوار چیست؟

ارسال شده از زود کمک   1400/10/08-11:39

پـاسـخهــا

Message User Image
زود کمک

یکی از خرابی ها و مشکلات اصلی و رایج در سشوار، خرابی کلید سشوار است. کلیدهای سشوار در خاموش و روشن کردن سشوار محدود نمی شوند و با کلیدها سرما و گرما و می توان میزان شدت باد را نیز تنظیم کرد. با خراب شدن کلیدها ممکن است سشوار روشن نشود و نتوان سرما، گرما و شدت باد سشوار را تنظیم کرد.

1400/10/08-12:09