چراغ کنسول قرمز شده است، علت چیست؟


پاسخ ها

علت روشن ماندن 3 چراغ قرمز کنسول ایکس باکس :
1) ایراد از CPU
2) ایراد از GPU
3) ایراد از Ram 
به مرور زمان، لحیم های موجود در این قطعات، به علت حرارت زیاد دچار اتصالی می شوند. یکی از روش های جلوگیری از ایجاد این اختلال، افزایش دور فن های خود کنسول از 6 ولت به 12 ولت است.

علت روشن شدن چراغ قرمز مرگ پلی استیشن :
 به معنای این است که کنسول بازی پلی استیشن دمایش بیش از حد زیاد شده و به حد آستانه رسیده است. در این حالت کنسول برای اینکه آسیب نبیند به طور خودکار خاموش می‌شود. بهتر است چند ساعت صبر کنید تا کنسول خنک شود.

زود کمک

1400-11-16 14:11:51

پاسخ خود را بنویسید