R _

علت تنظیم نشدن دکمه حرارت دستگاه بخور

علت تنظیم نشدن و کار نکردن دکمه حرارت دستگاه بخور چیست؟

ارسال شده از زود کمک   1400/10/13-12:34

پـاسـخهــا

Message User Image
زود کمک

اجزا و قطعات دستگاه بخور شامل مخزن آب، بخارساز، مدارهای الکترونیکی، مدار فن و مدار رطوبت‌سنج می شود. اگر هر یک از این قطعات خراب و دچار اختلال شوند، دستگاه به درستی کار نکرده و رطوبت مورد نیاز شما را تامین نخواهد کرد. خراب بودن دکمه‌های دستگاه بخور زمانی آشکار می شود که هرچه آن‌ها را فشار می‌دهید واکنشی دریافت نمی‌کنید. علت این مشکل، خرابی صفحه کنترل پشت دکمه‌ها و یا عدم اتصال برق است. دستگاه بخور باید به صورت دقیق برای رفع مشکل در یک مرکز تعمیراتی معتبر و توسط تکنسین بررسی شود.

1400/10/13-12:53