R _

علت کاهش سرعت دستگاه تاتو

سرعت دستگاه تاتو پایین آمده، علت چه می تواند باشد؟

ارسال شده از زود کمک   1400/10/12-12:11

پـاسـخهــا

Message User Image
زود کمک

قلب هر دستگاه برقی، موتور آن است. در صورتی که در این قطعه مشکلی ایجاد شود، قطعا عملکرد دستگاه مختل خواهد شد. به این ترتیب خرابی موتور می تواند عامل دیگری برای بروز اختلال و مشکل در دستگاه های تاتو محسوب شود. علت کاهش سرعت تاتو می تواند ایراد از میله آرمیچر سوزن باشد. و باید دستگاه تاتو در یک مرکز تعمیراتی معتبر و توسط تکنسین بررسی شود.

1400/10/12-12:12