دکمه شاتر دوربین خراب شده است، آیا قابل تعمیر و یا تعویض است؟


پاسخ ها

شاتر دوربین چه در دوربین‌های دیجیتال و چه در دوربین‌های آنالوگ، برای شروع به کار نیاز به دریافت دستور از طرف عکاس را دارد. این دستور میتواند به صورت لحظه‌ای و توسط فشردن دکمه شاتر بر روی دوربین باشد اتفاق بیافتد. در صورت خراب شدن دکمه شاتر جهت تعمیر و یا تعویض دکمه شاتر دوربین، باید به یک مکز تعمیراتی معتبر مراجعه کنید.

 

زود کمک

1400-11-13 09:33:12

پاسخ خود را بنویسید