علت اسکن نکردن برگه توسط دستگاه کپی و پرینتر چیست؟


پاسخ ها

کار نکردن اسکن دستگاه کپی و پرینتر دلایل مختلفی دارد که میتواند به دلایل متعدد سخت افزاری و یا نرم افزاری باشد. برخی از آنها تعمیر دستگاه را به دنبال دارد و در برخی از مواقع نیز با اقداماتی ساده ممکن است مشکل کار نکردن اسکن دستگاه کپی و پرینتر برطرف شود. اما دو دلیل عمده و اصلی از کار افتادن اسکن مربوط به نصب نبودن درایو و یا خرابی یونیت اسکنر است.

زود کمک

1400-10-26 12:44:48

پاسخ خود را بنویسید