مموری کارت (SD) نیم سوز شده، آیا قابل بازیابی است؟


پاسخ ها

ضربه ضعیف به مموری کارت، افتادن کارت SD از ارتفاع زیاد، فشار دادن بیش از حد کارت SD برای جا انداختن و غیره باعث می شوند مموری کارت سوخته و یا نیم سوز شود. در چنین حالتی تنها 10درصد امکان بازیابی اطلاعات است.

زود کمک

1400-11-17 15:36:56

پاسخ خود را بنویسید