R _

اجرا شدن برنامه ها به دو زبان فارسی و انگلیسی در لپ تاپ

برنامه هایی که اجرا میشه، بعضی از برنامه ها فارسی و بعضی از برنامه ها انگلیسی اجرا میشه، علتش چیه؟

ارسال شده از زود کمک   1400/09/21-10:21

پـاسـخهــا

Message User Image
زود کمک

اتفاق افتادن این مشکل به نوع ویندوز بستگی دارد.

1400/09/21-10:21